Gimnazistai priėmė iššūkį – mokosi dviejose mokyklose

Gimnazijos vienas iš strateginių uždavinių – ugdyti brandžią, atvirą idėjoms, iššūkiams asmenybę. Džiaugiamės, kad mokiniai drąsiai ryžtasi tyrinėti, atskleisti savo polinkius ir gabumus, kad jie mąsto šiuolaikiškai – įsiterpti į konkurencingą visuomenę nėra lengva, todėl dar gimnazijos suole ieškoti būdų, kaip sausikurti sėkmingą savo gyvenimo kelią. Gimnazijos bendruomenė visada...

Paroda „Mokykla2020“

Lapkričio 20-21 dienomis organziuojama jubiliejinė – X-oji paroda „Mokykla2020“. Ši paroda pirmą kartą bus virtuali, pasitelkus inovatiausias priemones. Jau ketvirtą kartą gimnazijos gamtamatematinės komandos pateikta paraiška buvo patvirtinta ir sudarytos galimybės dalyvauti respublikinės parodos sektoriuje „Atradimų laboratorijos“. Mokytojos Evelina, Macijauskienė, Ana Lavrinovič, Aistė Ignatavičienė, Danguolė Miliauskienė, Vilma Aleščikaitė ir...

Informacija dėl kaukių dėvėjimo ugdymo proceso metu

Šiandien Vyriausybės posėdyje buvo nuspręsta, kad ugdymo proceso metu neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių mokiniams, ugdomiems pagal: ikimokyklinio ugdymo programą; priešmokyklinio ugdymo programą; pradinio ugdymo programą. Vyresni mokiniai ir toliau turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Daugiau informacijos rasite čia: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/patikslinta-tvarka-del-kaukiu-devejimo-vaikams-bei-viesojo-maitinimo-paslaugu-teikimo?fbclid=IwAR001ZIGr38Znr7d7ZP-axmD005xcWfOBz_FDBFsmm88Xd5-C1yzt0tDamc Tik sulaukę OV sprendimo, nedelsiant pasidalinsime....

DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 30-2577/20 „Dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis“: n u s t a t a...

Informacija dėl kaukių dėvėjimo

Vienkartinės kaukės dėvėjimo instrukcija – Skaityti Daukartinės kaukės dėvėjimo instrukcija – Skaityti Informuojame, kad VESOC sprendimu (TAR, 2020-11-06, Nr. 23414), veido kaukės yra privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metų. Pateikiame pagrindinę informaciją dėl kaukių dėvėjimo mokiniams vyresniems nei šešerių metų amžiaus:  būtina dėvėti nosį ir burną...

Mokymo proceso organizavimas nuo lapkričio 2 d.

Mieli Vilniaus Žemynos gimnazijos bendruomenės nariai. Primename, kad nuo spalio 26 dienos iki lapkričio 2 dienos vyksta rudens atostogos. Tačiau po jų tradiciškai negrįšime į mokyklą. Dėl nuolat kintančios situacijos, dėl COVID-19 pandemijos prevencijos – vieną savaitę mokysimės nuotoliniu būdu. Linkime Jums turiningai ir smagiai praleisti atostogas. Taip pat...

Švietimo įstaigų veikla nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.

Pranešame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz Daugiau informacijos rasite čia https://lrv.lt/lt/naujienos/vietiniai-karantinai-ivedami-dar-astuoniose-savivaldybese Pakartojame aktualiausią informaciją apie švietimo įstaigų veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.:  užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis...

Informacija dėl nuotolinio mokymosi

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybinio lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 4.2.1.1.2 punktu: nustatau, kad nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. visoms gimnazijos klasėms ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. nurodau, kad mokytojai vaizdo...

VILNIUS TECH „Ateities inžinerijos“ projektinių darbų pristatymas

Vilniaus Žemynos gimnazijos mokinių komandų laimėjimai  VILNIUS TECH „Ateities inžinerijos“ projektinių darbų konkurse   VILNIUS TECH „Ateities inžinerijos“ platforma (AI platforma), sėkmingai veikianti nuo 2017 metų, yra skirta tiems, kuriuos domina šiuolaikinė inžinerinė kūryba. Mokiniai šioje platformoje kuria, konstruoja, programuoja, mokosi efektyvių šiuolaikinių technologijų pagalba sukurti išmanų įtaisą, detalę ar programėlę, parengti...