Dokumentai

Įsakymas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo – Skaitykite 

Aprašas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo – Skaitykite 

Vilniaus Žemynos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu karantino sąlygomis tvarkos aprašas – Skaitykite

Reglamentuojantis mokinių nemokamą maitinimą ir mokinio paramą reikmėms įsigyti dokumentas (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-14 sprendimas Nr. 1-1816) – Skaitykite

Vilniaus Žemynos gimnazijos erdvių naudojimas laisvu nuo ugdymo proceso metu – Skaitykite

Vilniaus Žemynos gimnazijos edukacinių erdvių lankymo tvarkos aprašas – Skaitykite

Asmenų lankymosi gimnazijoje tvarkos aprašas 2018-01-25 Nr_V1-38 – Skaitykite

Maitinimo tvarkos aprašas nuo 2018m.rugsėjo 1d. – Skaitykite

Darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2019-11-12 V1-480 – Skaitykite

Darbo apmokėjimo sistema 2019-11-13 V1-485 – Skaitykite