Literatūros sąrašas

Literatūros sąrašas I gimnazijos klasei 

 1. V. Juknaitė. „Išsiduosi. Balsu“ (štraukos).
 2. M. Remarkas. „Trys draugai“.
 3. Vydūnas. „Tėvynė ir žmogus“ (iš Vydūno „Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių santykių“) .
 4. Geda. „Giesmė apie pasaulio medį“.
 5. Gavelis. „Jauno žmogaus memuarai“ (12 laiškas, ištraukos).
 6. Degutytė. „Mažutė“, „Aš – Tavo“, „Gimtoji kalba“, ,,Monologas akmeniui“.
 7. Liūnė Sutema. „Nebėra nieko svetimo“, „Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra…“.‚Netikėjimas“, „Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas“, „Lietuva“.
 8. Šeinius. „Kuprelis“.
 9. Vaildas. „Doriano Grėjaus portretas“.
 10. K. Čiurlionis. „Laiškai Sofijai“ (ištraukos).
 11. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.
 12. Vėliaus pokalbis su Marija Gimbutiene ,,Iš paskutinių M.Gimbutienės susitikimų“.

„Sužeistas vėjas“, „Kaip atsirado žemė“ (sudarytojas N. Vėlius).

 1. Pasakojimai apie Sovijų ,Vaidevutį, Palemoną.
 2. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“.
 3. Liaudies daina (3 pasirinktos liaudies dainos).
 4. Strazdas. „Strazdas“.
 5. Vienažindis. „Ilgu ilgu man ant svieto“ arba „Linksminkimos“.
 6. Martinaitis. „Kai sirpsta vyšnios“.
 7. Donelaitis. „Metai“ (ištraukos).
 8. Žemaitė. „Marti“.
 9. Krėvė. „Skerdžius“.
 10. Simonaitytė. „Aukštujų Šimonių likimas“.
 11. Baliukevičius-Dzūkas. „Dienoraštis“ (ištrauka).
 12. Granauskas. „Gyvenimas po klevu“.
 13. Granauskas. „Kai šlama ąžuolai“ arba „Liūdnosios upės“.
 14. Landsbergis. „Žodžiai, gražieji žodžiai“.

Literatūros sąrašas II gimnazijos klasėms

PRIVALOMOJI LITERATŪRA

 1. Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras).
 2. Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–445, 488–530; VI. 238–529; XVI. 257– 868; XVIII. 468–617; XXIV. 322–804).
 3. Homeras „Odisėja“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–95; V. 92– 224, 366–493; VI. 110–250; IX. 82–115; X. 210 – 309; XII. 166–259; XIII. 352– 411; XXI. 51–433).
 4. Sofoklis „Antigonė“.
 5. Lucijus Anėjus Seneka „Laiškai Lucilijui“ (pasirinkti).
 6. Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos: Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą (Pr 1,1–31; 2, 1–4), Kainas ir Abelis (Pr 4, 1– 16), Abraomo auka ir bandymas (Pr 22, 1–19), pasakojimas apie Babelio bokštą (Pr 11). Dovydo psalms: Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas Ps 8, Tremtinio malda Ps 42. Kalno pamokslas (Mt 5, 38-48), Palyginimas apie talentus (Mt 25, 14-30), Sūnaus palaidūno palyginimas (Lk 15, 11-32), Himnas meilei (1 Kor 13).
 7. J. Biliūnas „Lazda“, „Ubagas“.
 8. Dantė „Dieviškoji Komedija“ (ištraukos).
 9. Ž. Bedjė „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“ / T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“ (ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar herojinis epas.
 10. M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos).
 11. Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.
 12. B. Sruoga „Milžino paunksmė“.
 13. I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.
 14. J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.
 15. W. Goldingas „Musių valdovas“.
 16. Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.
 17. K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“arba kita pasirinkta pjesė.
 18. K. Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai).

REKOMENDUOJAMOJI LITERATŪRA

 1. Ovidijus „Metamorfozės“.
 2. V. Mykolaięio-Putino, H. Radausko, J. Vaičiūnaitės, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno eilėraščiai Antikos motyvais.
 3. Vergilijus „Eneida“.
 4. Plutarchas „Biografijos“
 5. F. Rable „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (ištraukos)
 6. J. Grušas „Herkus Mantas“.
 7. A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“.
 8. M. Bulgakovas „Šuns širdis“.
 9. Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.
 10. J. Ešer (J. Asher) „Trylika priežasčių kodėl“.
 11. G. G. Markesas „Šimtas metų vienatvės“.
 12. U. Eco „Rožės vardas“.

Literatūros sąrašas III gimnazijos klasėms

PRIVALOMOJI LITERATŪRA

 1. M. Mažvydas. “Katekizmas”.
 2. M. Daukša. “Postilė”.
 3. J. Radvanas. “Radviliada” (I d., III d.).
 4. V. Šekspyras. “Hamletas”.  Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
 5. M. K. Sarbievijus. Lyrika.
 6. K. Donelaitis. “Metai”.
 7. J. V. Gėtė. “Faustas”. (I d., II d. pabaiga).
 8. A. Mickevičius. Eilėraščiai “Romantika”, “Odė jaunystei”, “Akermano stepės”.  “Vėlinės” (II d., IV d.).  Poema “Ponas Tadas” (pradžia).
 9. A. Baranauskas. “Anykščių šilelis”.
 10. V. Kudirka. Eilėraščiai “Varpas”, “Labora”, “Tautiška giesmė”.   “Iš mano atsiminimų keletas žodelių”.
 11. Maironis. “Pavasario balsai”.
 12. J. Biliūnas. “Liūdna pasaka”. Apsakymai.
 13. J. Tumas-Vaižgantas. “Dėdės ir dėdienės”.
 14. Šatrijos Ragana. “Sename dvare”.
 15. V. Krėvė. “Skirgaila”.
 16. V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys “Tarp dviejų aušrų”.“Altorių šešėly”.
 17. F. Kafka. “Metamorfozė”.
 18. J. Savickis. Novelės.

REKOMENDUOJAMOJI LITERATŪRA

 1. P. Kalderonas. “Gyvenimas – tai sapnas”.
 2. Dž. Baironas. “Kainas”.
 3. V. Vordsvortas. “Narcizai”.
 4. Gi de Mopasanas. “Pjeras ir Žanas”.
 5. F. Dostojevskis. “Nusikaltimas ir bausmė”.
 6. Žemaitė. Apsakymai. “Autobiografija”.
 7. A. Čechovas. Apsakymai.
 8. B. Sruoga. “Milžino paunksmė”.

Literatūros sąrašas IV gimnazijos klasėms

(Pagal atnaujintas programas)
Pastaba: pabraukti didesnės apimties kūriniai, kuriuos reikia perskaityti vasarą

 1. J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Apsakymai.
 2. J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.
 3. V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly.
 4. F. Kafka. Metamorfozė.
 5. J. Savickis. Novelės.
 6. J. Aistis. Katarsis (eilėraščių rinkinys).
 7. H. Radauskas. Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu ((eilėraščių rinktinė; mokinio biblioteka).
 8. H. Hesė. Stepių vilkas.
 9. A. Kamiu. Svetimas. Maras.
 10. V. Mačernis. Vizijos. Metai.
 11. S. Nėris. Prie didelio kelio ((eilėraščių rinkinys).
 12. B. Sruoga. Dievų miškas.
 13. B. Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai.
 14. A. Škėma. Balta drobulė.
 15. Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.
 16. M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo.
 17. J. Aputis. Keleivio novelės.
 18. S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
 19. M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai.
 20. Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai.
 21. J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
 22. A. Marčėnas. Eilinė.
 23. J. Kunčinas. Tūla.
 24. 24.  M. Ivaškevičius. Madagaskaras.

REKOMENDUOJAMOJI LITERATŪRA

 1. J. Baltrušaitis. Pasirinkti eilėraščiai.
 2. Š. Bodleras. Pasirinkti eilėraščiai.
 3. F. Kafka. Procesas.
 4. T. Manas. Mirtis Venecijoje. Budenbrokai.
 5. E. Hemingvėjus. Senis ir jūra.
 6. O. Mandelštamas. Pasirinkti eilėraščiai.
 7. B. Pasternakas. Pasirinkti eilėraščiai.
 8. S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu (eilėraščių rinkinys).
 9. Kamiu. Sizifo mitas.
 10. Nyka-Niliūnas. Pasirinkti eilėraščiai.
 11. S. Beketas. Belaukiant Godo.
 12. K. Saja. Mamutų medžioklė.
 13. R. Granauskas. Apsakymai.
 14. Dž. Keruakas. Kelyje.
 15. Č. Milošas. Isos slėnis.
 16. Vilimaitė. Novelės.
 17. J. Brodskis. Pasirinkti eilėraščiai. Publicistika.
 18. V. Šimborska. Pasirinkti eilėraščiai.
 19. Jonynas. Pasirinkti eilėraščiai.
 20. S. Parulskis. Pasirinkti eilėraščiai.
 21. R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai.