Metodinė taryba

Vilniaus Žemynos gimnazijos 

METODINĖ TARYBA 20202021 m.m.

Metodinės tarybos kuratorė – Aldona Šventickienė
       Metodinės tarybos pirmininkė – Miglė Parachnevičienė
  Metodinės tarybos sekretorė – Eglė Dzimitravičienė

 

Nariai:

  1. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė – Rima Akelaitienė
  2. Anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė – Jolanta Liubkevič – Bedulskaja
  3. II osios užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkė – Beata Nikrevič
  4. Menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė – Virginija Dapkevičienė
  5. Tiksliųjų mokslų ir IKT metodinės grupės pirmininkė – Vilma Aleščikaitė
  6. Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė – Roma Kulikauskienė
  7. Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – Asta Navickaitė
  8. Fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – Eglė Dzimitravičienė